Blog Sample Image

กล่องฝาครอบ (FTD Full Telescope Design Style Box)

เป็นกล่องที่สวมกันสามารถครอบกันได้สนิท ประกอบด้วยกล่อง 2 ชั้น คือ ฝาครอบกับตัวกล่อง เหมาะสำหรับใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ แสดงสินค้าให้เห็นได้ชัดเจนในขณะที่เปิดกล่อง หรือต้องการระบายอากาศ เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าทางการเกษตร ทั้งสดและแปรรูป เช่น ผักสด, ผลไม้, ดอกไม้, เสื้อผ้า เป็นต้น