Blog Sample Image

กล่องไดคัท (Die-Cut)

กล่องที่ถูกออกแบบให้เป็นลักษณะพิเศษโดยเฉพาะ จะขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าและความต้องการด้านรูปลักษณ์ของลูกค้า มีความหลากหลาย และความสะดวกในการใช้งาน เช่น มีมือจับในตัว เจาะรูให้เห็นสินค้าด้านใน นิยมทำเป็นกล่อง Inner Box เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้า หรือเพื่อความสะดวกในการจัดวางโชว์สินค้า