Blog Sample Image

กระดาษคราฟท์

กระดาษคราฟท์ทุกชนิด KA, KI, KT, KS, KP รวมถึงกระดาษนำเข้าเกรดต่างๆ มีบริการรับตัดเป็นแผ่นตาม size ที่ต้องการ หรือกรอม้วนตามขนาดที่ต้องการ