Blog Sample Image

กล่องฝาเกย (OSC Overlap Slotted Container)

โดยทั่วไปเหมือนกับกล่อง RSC เปิดได้ทั้งด้านบนและด้านล่าง โดยมีฝาเปิดปิดกว้างเท่ากัน ลักษณะเกยกันอยู่ ทำให้ทับกันสนิท เหมาะสำหรับสินค้ารูปทรงยาว ด้านกว้างแคบ เช่นหลอดไฟ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น